Wijzigingen in het onderhoudsKONtract.

Binnen onze organisatie zijn er een aantal veranderingen gaande, wij zullen volgend jaar wettelijk CO certificeren, de overheid wil de veiligheid en gezondheid van onze burger waarborgen. Ook hebben wij te maken loonsverhogingen en de stijgende inflatie binnen onze economie. Dit heeft gevolgen voor de KONtract prijzen, de prijzen zullen zoals vanuit de CBS index met 6,3% stijgen.

Waarom certificeren?

In de media is veel te doen over het vrijkomen van koolmonoxide wat reukloos is en bij grote hoeveelheden een gevaar is voor de mens. Vanuit de hoge cijfers sterfgevallen door koolmonoxide per jaar, heeft onze overheid in samenwerking met Techniek Nederland besloten een wettelijke CO certificering in het leven te roepen.

Onze vakmannen worden ook getoetst op hun bevoegdheden en bekwaamheden met betrekking tot het leveren, monteren en onderhouden van verbrandingstoestellen.