Onderhoud van uw gasverbrandingstoestel

Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties zoals CV ketels en gashaarden te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen.

Bij de inwerkingtreding van dit wettelijk stelsel*[1] heeft de wetgever bepaald dat álle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren. Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties –  zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties – zijn vanaf die datum verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren.

Wat zijn de gevolgen van deze wet?

Vanaf 1 april 2023 start de overheid met een brede voorlichtingscampagne over de noodzaak van deze nieuwe regelgeving en over de verplichtingen voor installatie- en onderhoudsbedrijvenbedrijven enerzijds en eigenaren van gasverbrandingsinstallaties anderzijds. Installatiebureau Kon B.V. wil haar eigen klanten informeren over de gevolgen van deze wet.

Bij Installatiebureau Kon B.V. staan veiligheid en vakmanschap sinds het begin van de oprichting hoog in het vaandel. Wij dragen dan ook graag bij aan het eerder signaleren van gevaarlijke situaties en het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide. Daarvoor hebben we de afgelopen periode een aantal investeringen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten we aantoonbaar kunnen maken dat onze monteurs vakbekwaam zijn. Daarvoor hebben zij speciale examens moeten afleggen. Daarnaast hebben we onze bedrijfsprocessen moeten inrichten volgens de nieuwe eisen van de wet. En om formeel gecertificeerd te kunnen worden én blijven, moeten wij ons bovendien jaarlijks laten controleren door een certificerende instelling in ons geval KIWA.

Wat betekent dit voor u?

Met het inhuren van Installatiebureau Kon B.V. voor installeren, reparareren of onderhouden van uw gasverbrandingsinstallatie voldoet u per 1 april 2023 aan de wet. De kosten die de jaarlijkse certificering met zich meebrengt berekenen wij niet aan u door wij indexeren jaarlijks onze prijzen via de CBS index. Vanwege de jaarlijkse indexeringen en het staan van een kwaliteitsmanagement systeem hebben wij geen extreem hoge extra kosten hoeven maken voor het certificeren.

Vanwege de jaarlijkse audit waarbij een auditor op bezoek komt van KIWA kan het wel voorkomen dat er een project bezoek gevraagd wordt. Het kan zijn dat wij uw installatie steekproefgewijs willen controleren met de auditor, wij vragen u dan om uw medewerking.

Er zijn in de Nederlandse praktijk richtlijnen en de richtlijn voor het nieuwe beugelen van de rookgasafvoeren veranderingen gekomen. Deze veranderingen hebben gevolgen voor uw rookgasafvoer en wij zijn dan genoodzaakt aanpassingen te doen. Deze aanpassingen komen voor rekening van u als installatie-eigenaar, dit allemaal vanwege uw veiligheid.

Regulier onderhoud gasverbrandingstoestel € 105,23 inclusief BTW binnen Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Giessenburg.

Met vragen over de Wettelijke Certificering van Gasverbrandingstoestellen of over uw onderhoudscontract kunt u terecht bij onze kwaliteitsmanager Desiree Kon dkon@ibkon.nl