Wettelijke CO certificering, wat houd dit in voor de kleine installateur?

De naderende certificering voor gasinstallateurs wordt kritisch ontvangen door installatiebedrijven. Tien bedrijven namen deel aan de zogeheten mkb-toets voor deze nieuwe wet.

De Techniek Nederland-leden lieten het ministerie van Binnenlandse Zaken weten zorgen te maken over de financiële en administratieve lasten, de handhaving en de vrije verkoop van cv-ketels.

De nieuwe gasketelwet gaat volgend jaar in. De regering heeft een overgangstermijn tot 1 juli 2021 in gedachten voordat er een verbod komt op het uitvoeren van werkzaamheden aan cv-ketels door niet-gecertificeerde bedrijven. Bedrijven moeten zich certificeren, en monteurs die dan nog wel gasketels willen plaatsen en onderhouden, moeten mogelijk worden bijgeschoold. Techniek Nederland en OTIB hebben een zelftest gemaakt die monteurs kunnen afleggen om te kijken hoe hun niveau is.

Kleinbedrijf en ZZP’er in het nauw

Het grootbedrijf heeft de power en middelen om aan de certificering te voldoen. De mkb-toets is door Binnenlandse Zaken gehouden om te kijken of de wet in praktijk haalbare kaart is voor het midden en kleinbedrijf en zelfstandigen. De deelnemers waren hier kritisch over, ook al waren alle deelnemers er over eens dat de wettelijke regeling bijdraagt aan de veiligheid van woningen met gasgestookte installaties.

Speciale regeling voor kleinbedrijf

Als het aan de deelnemers aan de mkb-toets ligt, komt de overheid voor kleine bedrijven en zzp’ers met een speciale regeling. De wet biedt die mogelijkheid, vindt Techniek Nederland. Het is daarom de taak van schemabeheerders om snel met een eenvoudige regeling te komen. Zo moet een praktisch kwaliteitshandboek het kwaliteitsproces in kaart brengen, met zo weinig mogelijk rompslomp voor de bedrijven. “Installateurs zitten niet te wachten op afzonderlijke audits voor bijvoorbeeld de wettelijke certificering, STEK of VCA. Dit zou dan gecombineerd plaats moeten kunnen vinden. In december verschijnt een model-kwaliteitshandboek. Hiermee kunnen cv-installateurs zo eenvoudig mogelijk aan het vereiste papierwerk voldoen.”

Overheidscampagne

Hoewel een verplichte woning-APK er niet gaat komen, komt er volgens het ministerie wel een meerjarige communicatiecampagne naar burgers over de nieuwe regeling: hierbij wordt het onderhoudsadvies voor cv-ketels benadrukt. Ook moet hierin de meerwaarde van het onderhoud, dat duurder wordt, worden meegenomen.

Vrije verkoop ketels

Ander kritisch punt dat ter sprake kwam is de vrije verkoop van cv-ketels. Op dit moment kan iedereen in Nederland een cv-ketel kopen: dat heeft te maken met Europese regels voor de vrije markt. De installateurs hebben bij het ministerie aangekaart dat de verkoop van cv-ketels wat hen betreft straks voorbehouden blijft aan de hiervoor gecertificeerde bedrijven, en dus aan banden zou moeten.

En de handhaving?

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk gaat worden voor de handhaving van de nieuwe ketelwet. Grote kans dat dit bij gemeenten komt te liggen. De ondernemers vrezen dat consumenten zonder controle en handhaving door de overheid in (te) veel gevallen niet voor een gecertificeerd bedrijf zullen kiezen. Het ministerie kan geen strikte handhaving toezeggen, maar de overheid zal wel in actie komen bij meldingen (door installateurs of consumenten) van gevaarlijke situaties. De overheidscampagne moet ervoor zorgen dat het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf normaal wordt. Hiervoor komt er een speciale overheidswebsite.

Vakbekwame monteurs

Ieder bedrijf met een wettelijke certificering moet straks beschikken over minimaal één aantoonbaar vakbekwaam monteur. Na het plaatsen of onderhouden van de cv-ketel mag alleen deze monteur het toestel weer ingebruik stellen. De installateur kan er ook voor kiezen een vakbekwaam monteur in te huren. De deelnemers aan het gesprek op het ministerie denken dat het niet haalbaar is iemand in dienst te hebben die alleen maar cv-ketels in bedrijf stelt. Plaatsing en onderhoud wordt dan veel te duur, verwachten zij. Bij het ingebruikstellen van installaties die aangesloten zijn op een collectieve rookgasafvoer moet een monteur beschikken over aantoonbare vakbekwaamheid op het niveau van eerste monteur.

Meer informatie

Techniek Nederland heeft in samenwerking met OTIB hebben een zelftest gemaakt die monteurs kunnen afleggen. Op de website kunnen monteurs zich ook opgeven voor een theorietoets en een praktijkexamen. Op deze Roadmap CO-certificering is te zien wat de te nemen stappen in het kader van de nieuwe certificering zijn.